SPÅNGA BYS 4h GÅRD

TENSTA 4h KLUBB

Anmälan till Läger, Mini 4H och grupper

Anmäl till aktiviteter via hemsidan! Fyll i kontaktformuläret och skicka in så får du en bekräftelse snart. Till bekräftelsen bifogas en faktura i pdf format.

Fakturan skall betalas i samband med anmälan!

OBS!

Vi svarar alltid på din bokning inom några dagar, har du ej fått svar inom kort beror det på en bugg som stoppar upp din bokning och gör att din anmälan inte kommer fram till oss. Till exempel: Yahoo tillåter bara att mail skickas från deras egna mailservrar. Om du inte fått svar på din anmälan så skicka mail direkt till oss från din mail till: info@spangabys4h.se

Deltagarens namn & efternamn

Din e-post

Adress

Postadress och ort

Telefon anhörig

Deltagarens personnummer (10 siffror)

ev allergier, specialkost eller sjukdomar

tillåtelse att barnen är med på fotografier

Avser läger / mini 4H / Kursdag