SPÅNGA BYS 4h GÅRD

TENSTA 4h KLUBB

Grisarna

Grisarna är av rasen Mini gris.
Grisarna tycker om att böka i marken i hopp om att hitta maskar eller annat gott.
Kajsa är Nilssons mamma och dom är födda på Stora skuggans 4h gård
Nilsson är född 2017 och kajsa är född 2014

      

             Herr Nilsson                                      Kajsa Kavat