SPÅNGA BYS 4h GÅRD

TENSTA 4h KLUBB

Styrelsen 2017

4H är en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer verksamheten och vad som händer såväl på den egna klubben eller gården som på läns- och riksnivå.

På varje klubb finns en klubbstyrelse som varje år väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte. Styrelsen har sedan till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.

 Fredrik Gustavsson

Ordförande

Sabina Maher

Vice Ordförande

 Astrid Hansson

Sekreterare

 Sandra Sjölin

Kassör

 Eila Erdal

Suppleant

 Helena Eriksson

Ledamot

 Personalen

Stallrepresentant

 Nathalie Nurmi

Ledamot


Om du vill komma i kontakt med oss så maila till info@spangabys4h.se